Zajecia dla studentów WE

Przedmioty prowadzone przez Zakład Trakcji Elektrycznej na Wydziale Elektrycznym

Zajęcia dla studentów Wydziału Elektrycznego według 3-stopniowego programu studiów

Studia inżynierskie I-stopnia

Kierunek: Elektrotechnika

Rok 3

W C L P Razem
1 Trakcja elektryczna semestr 5 1/15 1/15
2 Trakcja elektryczna semestr 6 1/15 1/15

Specjalność: Elektromechatronika

Rok 3

W C L P Razem
3 Elektrokonstrukcje pojazdów trakcyjnych semestr 6 1/15 1/15 2/30
4 Oddziaływanie prądu na środowisko semestr 6 2/30 2/30

Rok 4

W C L P Razem
5 Wdrażanie rozwiązań technicznych oraz proces inwestycyjny w inżynierii elektrycznej semestr 7 2/30 2/30
6 Elektroenergetyka systemów transportu semestr 7 1/15 1/15 1/15 3/45

Studia inżynierskie II-stopnia

Kierunek: Elektrotechnika

Rok 4

W C L P Razem
1 Modelowanie systemów transportu elektrycznego semestr 8 1/15 1/15

Kierunek dyplomowania: Inżynieria elektryczna i komputerowa systemów transportu

Rok 5

W C L P Razem
2 Teoria trakcji elektrycznej semestr 9 2/30 1/15 3/45
3 Sieci zasilające pojazdy trakcyjne semestr 9 1/15 1/15
4 Systemy informatyczne w sterowaniu i zarządzaniu środkami i systemami transportu semestr 9 1/15 1/15 2/30
5 Modelowanie i symulacja komputerowa systemów transportu semestr 9 1/15 1/15 2/30
6 Ekonomika systemów transportu semestr 9 1/15 1/15
7 Elektroenergetyka systemów transportu semestr 9 2/30 1/15 1/15 4/45
8 Obwody główne pojazdów semestr 9 1/15 1/15 2/30
9 Przedmioty wspólne semestr 9 3/45
10 Przedmioty obieralne semestr 9 3/45
Razem 21/315

Rok 5

W C L P Razem
11 Seminarium dyplomowe semestr 10 2/30 2/30
12 Przedmioty obieralne semestr 10 3/45
13 Laboratorium problemowe semestr 10 6/90 6/90
Razem 11/165

7M

Przedmioty obieralne Inżynieria elektryczna i komputerowa systemów transportu

Rok 5

W C L P Razem
1 Urządzenia elektryczne wyposażenia pojazdów. semestr9/10 1/30 1/30
2 Pojazdy hybrydowe i niekonwencjonalne semestr9/10 1/15 1/15 2/30
3 Automatyka systemów transportu semestr9/10 1/15 1/15
4 Projekt problemowy semestr9/10 1/15 1/15
5 Bazy danych semestr9/10 1/15 1/15
6 Programowanie w języku C++/Delphi/Pascal/FORTRAN semestr9/10 1/15 2/15
7 Trakcja elektryczna w j. angielskim (Electric traction) semestr9/10 2/30 2/15
8 Normalizacja i certyfikacja systemów transportu semestr9/10 1/15 1/15
9 Bezpieczeństwo eksploatacji systemów i środków transportu semestr9/10 1/15 1/15
10 Zagadnienia jakości energii w systemach transportu semestr9/10 1/15 1/15
11 Systemy operacyjne komputerów semestr9/10 1/15 1/15 2/15
Razem 15/210

Zajęcia prowadzone przez pracowników Zakładu Trakcji Elektrycznej dla studentów Wydziału Elektrycznego
według starego programu studiów

Subkierunek Elektromechanotronika:

Elektrokonstrukcje pojazdów    sem. 6 30h wykł., sem. 7 15h lab.
Oddziaływanie systemów prądu stałego i przemiennego na infrastrukturę techniczną i środowisko (przedmiot obieralny)    sem. 6 30h wykł.

Specjalność Trakcja Elektryczna:

Wpływ układów zasilania na środowisko i infrastrukturę techiczną sem. 6 30h wykł.
Elektrokonstrukcje pojazdów sem.7 45h wykł./lab.
Zarządzanie i ekonomika transportu sem.7 30h wykł.
Teoria trakcji elektrycznej sem.7 30h wykł.
Układy zasilania trakcji elektrycznej sem.7 30h wykł.
Sieć trakcyjna i odbiór prądu sem.7 30h wykł.
Konstrukcje mechaniczne pojazdów trakcyjnych sem.7 30h wykł.
Modelowaniesystemów trakcji elektrycznej sem.8 60h wykł./lab.
Teoria trakcji elektrycznej sem.8 45h wykł./projekt
Systemy zasilania trakcji elektrycznej sem.8 60h wykł./projekt
Sieć trakcyjna i odbiór prądu sem.8 45h wykł./projekt
Obwody główne pojazdów trakcyjnych sem.8 60h wykł./projekt
Obwody główne pojazdów trakcyjnych sem.9 30h wykł.
Urządzenia elektryczne taboru sem.9 60h wykł./lab/projekt
Aparatura podstacji trakcyjnych sem.9 60h wykł./lab/projekt
Systemy zasilania trakcji elektrycznej sem.9 45h wykł./lab
Automatyka systemów trakcji elektrycznej sem.9 30h wykł.

STUDIA ZAOCZNE


Studia inżynierskie zaoczne:

Podstawy trakcji elektrycznej sem 6 16h wykł.
Elektroenegetyka systemów transportu sem 6 16h wykł.,  sem.7 16 h wykł., 16 h lab., 16h proj.
Napędy trakcyjne i obwody główne pojazdów sem 7 16h wykł.
Oddziaływanie systemów prądu stałego i przemiennego na infrastrukturę techniczną i środowisko sem 7 16h wykł.
Modelowanie sem 7 16h lab, sem 8 16h lab.
Aparatura podstacji sem 8 16h wykł., 16h lab
Przetwarzanie energii w systemach trakcji elektrycznej sem 8 16h wykł., 16h lab.
Sieci trakcyjne i odbiór prądu sem 8 16h wykł., 16h lab.
Systemy zdalnego sterowania sem 8 16h wykł
Ekonomika transportu sem 8 16h wykł
Projektowanie procesów inwestycyjnych sem 8 16h wykł
Seminarium dyplomowe sem 9 24h wyk

Zaoczne studia magisterskie uzupełniające:

Inżynieria systemów transportu  elektrycznego    sem 2 8h wykł.
Organizacja i zarządzanie projektem inżynierskim     sem.3 16h wykł.