Informacje ogólne

Zajęcia będą się odbywały na Wydziale Elektrycznym PW, w ustalonych terminach zjazdów, co dwa tygodnie (piątek godz. 15.30-20.30, sobota godz. 8.30-16.15 z przerwą 12°°-13°°). Rozpoczęcie zajęć nastąpi 25 października 2013r. W semestrze zimowym roku akademickiego 2013/2014 odbędzie się 6, w semestrze letnim roku akademickiego 2013/2014 odbędzie się 7 zjazdów. Zakończenie studium - zjazd egzaminacyjny przewidziane jest na czerwiec 2014 roku.