Tematyka studium (wykłady, laboratoria, projekty):

 

  • Teoria trakcji elektrycznej
  • Elektroenergetyka transportu szynowego i aparatura podstacji trakcyjnych
  • Sieci trakcyjne i odbieraki dla dużych prędkości
  • Obwody główne nowoczesnych pojazdów trakcyjnych
  • Zagadnienia bezpieczeństwa w zelektryfikowanym transporcie szynowym .
  • Zasilanie linii tramwajowych
  • Normy polskie i unijne dla podsystemu energia
  • Ekologiczne aspekty systemów transportu zelektryfikowanego
  • Eksploatacja sieci trakcyjnych w Polsce
  • Badania sieci trakcyjnych i odbieraków