logo nowe 100pxlPOLITECHNIKA WARSZAWSKA

Wydział Elektryczny

Instytut Maszyn Elektrycznych

ZAKŁAD TRAKCJI ELEKTRYCZNEJ

 

STUDIA PODYPLOMOWE  2013

 

"Zasilanie sieciowe pojazdów trakcyjnych"


Zakład Trakcji Elektrycznej Instytutu Maszyn Elektrycznych - Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej organizuje kolejną edycję studiów podyplomowych, prowadzonych jako dwusemestralne studia niestacjonarne. Studia przewidziane są dla magistrów inżynierów i inżynierów oraz osób posiadających stopień licencjata, zatrudnionych w: kolejnictwie, transporcie, miejskim, metrze, bądź pracujących w przedsiębiorstwach zajmujących się zagadnieniami zasilania elektroenergetycznego, elektrycznych pojazdów trakcyjnych w zakresie projektowania, eksploatacji i budowy. Studia obejmują zagadnienia związane z systemem zasilania trakcji elektrycznej sieciowej. Szczególny nacisk położony jest na sieci trakcyjne kolejowe, tramwajowe zarówno prądu stałego, jak i przemiennego. Obejmują zagadnienia techniczne, konstrukcyjne, eksploatacyjne jak również unormowania prawne polskie i europejskie. W trakcie studiów przewidziane są również zajęcia projektowe ze specjalistami. 


Informacje ogólne

Zajęcia będą się odbywały na Wydziale Elektrycznym PW, w ustalonych terminach zjazdów, co dwa tygodnie (piątek godz. 15.30-20.30, sobota godz. 8.30-16.15 z przerwą 12°°-13°°). Rozpoczęcie zajęć nastąpi 25 października 2013r. W semestrze zimowym roku akademickiego 2013/2014 odbędzie się 6, w semestrze letnim roku akademickiego 2013/2014 odbędzie się 7 zjazdów. Zakończenie studium - zjazd egzaminacyjny przewidziane jest na czerwiec 2014 roku.

 


 Tematyka studium (wykłady, laboratoria, projekty):

 

  • Teoria trakcji elektrycznej
  • Elektroenergetyka transportu szynowego i aparatura podstacji trakcyjnych
  • Sieci trakcyjne i odbieraki dla dużych prędkości
  • Obwody główne nowoczesnych pojazdów trakcyjnych
  • Zagadnienia bezpieczeństwa w zelektryfikowanym transporcie szynowym .
  • Zasilanie linii tramwajowych
  • Normy polskie i unijne dla podsystemu energia
  • Ekologiczne aspekty systemów transportu zelektryfikowanego
  • Eksploatacja sieci trakcyjnych w Polsce
  • Badania sieci trakcyjnych i odbieraków

 


Warunki przyjęcia na studia podyplomowe:

 

- posiadanie tytułu magistra inżyniera, magistra, inżyniera lub licencjata.

- wypełnienie i przesłanie do Zakładu Trakcji Elektrycznej IME PW zgłoszenia  - ankiety  na studia podyplomowe wraz z kopią dyplomu ukończenia studiów wyższych

- wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe filetype pdf 

- złożenie oświadczenia o ponoszeniu opłat za studia w przewidzianych terminach (osoba prywatna lub pracodawca) – opłata za studia wynosi 6270 zł.

Rekrutacja prowadzona będzie na podstawie kolejności złożonych dokumentów. Warunkiem otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie kolejnych semestrów studium podyplomowego oraz zdanie egzaminu końcowego.

Decyzję o przyjęciu na studia podyplomowe słuchacz otrzymuje po wniesieniu opłaty w wysokości 6270,00 zł do dnia 30 września 2013r. Istnieje możliwość, po uprzednim złożeniu oświadczenia przez kandydata, wniesienia opłaty w dwóch ratach. W tym celu należy złożyć zobowiązanie o wpłacie drugiej raty w obowiązującym terminie. Rata pierwsza 3140zł, termin wpłaty jw., rata druga 3130zł, termin wpłaty do 15 lutego 2014 r. Wpłata powinna wpłynąć na rachunek Politechniki Warszawskiej o nr.:

55 1240 1053 5111 1043 0020 0091

z dopiskiem - Studia Podyplomowe Zasilanie sieciowe pojazdów trakcyjnych

 


 Kontakt:

 Zakład Trakcji Elektrycznej

 Instytut Maszyn Elektrycznych

 Wydział Elektryczny

 Politechnika Warszawska

 Plac Politechniki 1

 00-661 WARSZAWA                          

      (z dopiskiem Studia Podyplomowe 2013).

 tel.: (22) 234 7551, (22) 234 7344
fax: (22) 6299817
E-MAIL :   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

    tadeusz.maciolek@ee.pw.edu.pl
   
http://ztu.ime.pw.edu.pl