POLITECHNIKA WARSZAWSKAlogo nowe 100pxl

Wydział Elektryczny

Instytut Maszyn Elektrycznych

ZAKŁAD TRAKCJI ELEKTRYCZNEJ

 

"Nowoczesny, ekologiczny i energooszczędny transport zelektryfikowany"

 


Zakład Trakcji Elektrycznej Instytutu Maszyn Elektrycznych - Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej organizuje kolejną edycję studiów podyplomowych, prowadzonych jako dwusemestralne studia niestacjonarne. Studium adresowane jest do osób zajmujących się zagadnieniami nowoczesnego transportu szynowego w szczególności rozwiązaniami w zakresie: konstrukcji pojazdów elektrycznych, układów napędowych i ich sterowania, elektroenergetyki trakcyjnej (sieci i podstacje), oszczędności energii oraz aspektów ekologicznych transportu elektrycznego.

 

Zajęcia będą się odbywały na Wydziale Elektrycznym PW, w ustalonych terminach zjazdów, co dwa tygodnie (piątek godz. 16.15-20.55, sobota godz. 8.15-17.05 z przerwą 13°°-14°°). Rozpoczęcie zajęć nastąpi w październiku 2012r. W semestrze zimowym roku akademickiego 2012/2013 odbędzie się 7, w semestrze letnim roku akademickiego 2012/2013 odbędzie się 5 zjazdów. Zakończenie studium przewidziane jest na czerwiec 2013 roku.


 Zakres Studiów (wykłady, laboratoria, projekty) obejmuje m. in. tematy:

  • Teoria trakcji elektrycznej
  • Energooszczędne silniki elektryczne w pojazdach trakcyjnych
  • Elektroenergetyka transportu szynowego
  • Aparatura podstacji trakcyjnych
  • Sieci trakcyjne i odbiór prądu
  • Nowoczesne przekształtniki i napędy pojazdów trakcyjnych
  • Efektywność finansowa i ekonomiczna inwestycji w transporcie zelektryfikowanym
  • Zagadnienia bezpieczeństwa w zelektryfikowanym transporcie szynowym
  • Normalizacja, certyfikacja i wymagania UE w zelektryfikowanym transporcie
  • Ekologiczne aspekty konstrukcji i eksploatacji systemów zelektryfikowanego transportu

 Warunki przyjęcia na Studia Podyplomowe:

 Posiadanie tytułu magistra inżyniera, magistra, inżyniera lub licencjata.

 Wypełnienie i przesłanie do Zakładu Trakcji IME PW zgłoszenia  - ankiety  na Studia Podyplomowe wraz z kopią dyplomu ukończenia studiów wyższych (formularz dostępny na stronie: http://ztu.ime.pw.edu.pl/ ).

 Złożenie oświadczenia o ponoszeniu opłat za studia w przewidzianych terminach (osoba prywatna lub pracodawca) - opłata za studia wynosi 4.990zł.

  Rekrutacja prowadzona będzie na podstawie kolejności złożonych dokumentów. Warunkiem otrzymania świadectwa ukończenia Studiów Podyplomowych będzie zaliczenie kolejnych semestrów studium podyplomowego oraz zdanie egzaminu końcowego.

Decyzję o przyjęciu na studia podyplomowe słuchacz otrzymuje po wniesieniu opłaty w wysokości 4.990zł. do dnia 15 września 2012. Istnieje możliwość po uprzednim złożeniu oświadczenia przez kandydata, że uczestnika studium, wniesienie opłaty w dwóch ratach. W tym celu należy złożyć zobowiązanie o wpłacie drugiej raty w obowiązującym terminie. Rata pierwsza 2.500zł, termin wpłaty jw., druga rata 2.490zł. - termin wpłaty do 15 lutego 2012 r. Wpłata powinna wpłynąć na rachunek Politechniki Warszawskiej o nr.: 55 1240 1053 5111 1043 0020 0091

z dopiskiem - Studia Podyplomowe Nowoczesny ekologiczny i energooszczędny transport zelektryfikowany

Jeżeli przedsiębiorstwo kierujące pracownika wymaga przed wpłatą wystawienia faktury, należy złożyć zamówienie o wystawienie faktury podpisane przez osobę upoważnioną do podpisywania zobowiązań. Uregulowanie wszystkich płatności jest warunkiem niezbędnym dopuszczenia do egzaminu końcowego (uchwała Senatu PW nr 85/XLVI/2006 z dnia 21.06.2006).


Kontakt:

Zakład Trakcji Elektrycznej

Instytut Maszyn Elektrycznych

Wydział Elektryczny

Politechnika Warszawska

Plac Politechniki 1

00-661 WARSZAWA

(z dopiskiem Studia Podyplomowe).

tel.: (22) 234 7435, (22) 234 7344
fax: (22) 6299817
E-mail :

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
http://ztu.ime.pw.edu.pl/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakład Trakcji Elektrycznej Instytutu Maszyn Elektrycznych - Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej organizuje kolejną edycję studiów podyplomowych, prowadzonych jako dwusemestralne studia niestacjonarne. Studium adresowane jest do osób zajmujących się zagadnieniami nowoczesnego transportu szynowego w szczególności rozwiązaniami w zakresie: konstrukcji pojazdów elektrycznych, układów napędowych i ich sterowania, elektroenergetyki trakcyjnej (sieci i podstacje), oszczędności energii oraz aspektów ekologicznych transportu elektrycznego.

Zajęcia będą się odbywały na Wydziale Elektrycznym PW, w ustalonych terminach zjazdów, co dwa tygodnie (piątek godz. 16.15-20.55, sobota godz. 8.15-17.05 z przerwą 13°°-14°°). Rozpoczęcie zajęć nastąpi w październiku 2013r. W semestrze zimowym roku akademickiego 2013/2014 odbędzie się 7, w semestrze letnim roku akademickiego 2013/2014 odbędzie się 5 zjazdów. Zakończenie studium przewidziane jest na czerwiec 2014 roku.