Sylwetka absolwenta specjalizacji Trakcja Elektryczna


 

Absolwenci Trakcji Elektrycznej są dobrze wykształceni w zakresie inżynierii elektrycznej ze specjalną znajomością podstaw elektrycznego transportu miejskiego, podmiejskiego i kolejowego. Specjalną uwagę kładzie się na: systemy zasilania trakcji elektrycznej, elektromechaniczne przetwarzanie energii, zjawiska elektryczne i elektromagnetyczne w systemach trakcji, trakcję spalinowo-elektryczną, przekształtniki i trakcyjne systemy automatyki, kompatybilność elektromagnetyczną i transport ekologiczny. Studenci są kszatłceni tak by mieli szeroki przegląd teorii, lecz również umiejętności projektowania i użytkowania urządzeń. W procesie edukacji wykorzystywane są metody symulacyjne i komputerowe. Absolwenci są przygotowani do pracy w zakładach transportu miejskiego (utrzymujących tramwaje, trolejbusy, metro), kolejowego (PKP), w serwisie transportowym i w naukowych i projektowych centrach przemysłu tranportowego. Znajdują też pracę w innych branżach inżynierii elektrycznej.