Laboratorium Oddziaływania Systemów

Prądu Stałego i Przemiennego

na Infrastrukturę Techniczną i Środowisko

Wydział Elektryczny

Kierunek Elektrotechnika- sem. letni 2014/2015

Plan zajęć:

1. Zajęcia wstępne –= 1h

2. Ćwiczenia laboratoryjne (LO1,LO2,LO3,LO4,LO5,LO6) 6x2h= 12h

3. Termin poprawkowy/Zaliczenie= 2h

Spis ćwiczeń laboratoryjnych

LO1 - Badania modelowe asymetrii wprowadzanej przez trakcję prądu przemiennego 50Hz 

LO2 - Badania emisji pól elektrycznych i magnetycznych wokół urządzeń elektrycznych 

LO3 - Badanie zakłóceń od w.h. prądu, wprowadzanych przez pojazdy trakcyjne do sieci szynowej 

LO4 - Kryteria, badania i pomiary jakości energii elektrycznej w układach zasilania systemu zelektryfikowanego transportu 

LO5 - Badanie zakłóceń wprowadzanych do sieci nn przez urządzenia o prądzie fazowym do 16A 

LO6 - Poprawa jakości energii w sieciach trakcyjnych prądu przemiennego z wykorzystaniem filtru aktywnego

 

Miejsce odbywania ćwiczeń laboratoryjnych - Gmach Elektryczny, Kl."C", I piętro

Plan zajęć z Laboratorium Oddziaływania

 Wtorek 14.15-16.00

 

Data/zespół

Zespół nr 1

2

3

4

5

6

Ćw 1

2

3

4

5

6

2

3

4

5

6

1

3

4

5

6

1

2

4

5

6

1

2

3

5

6

1

2

3

4

6

1

2

3

4

5

Termin odrabiania/zaliczenie-do uzgodnienia