Wykaz tematów ćwiczeń laboratoryjnych prowadzonych 
dla
studentów studiów stacjonarnych Wydziału Inżynierii Produkcji – semestr letni 2017r.

Laboratorium podstaw elektrotechniki i elektroniki (POELE)

Ćw.1. - Pomiary oscyloskopowe, generatory

Ćw.2. - Badanie ochrony przeciwporażeniowej

Ćw.3. - Badanie transformatorów

Ćw.4. - Badanie silnika indukcyjnego 3 –fazowego metodą klasyczną

Ćw.5. - Badanie zasilaczy i stabilizatorów UPS

Ćw.6. - Badanie wzmacniacza operacyjnego

 

Zajęcia odbywają się w Gmachu Elektrycznym, Kl.”C”, p.1

 

Procedura wykonywania ćwiczeń 6 zespołów:

 

Data.

Z1

Z2

Z3

Z4

Z5

Z6

1 zajęcia

Ćw.1

Ćw.2

Ćw.3

Ćw.4

Ćw.5

Ćw.6

2 zajęcia

Ćw.2

Ćw.3

Ćw.4

Ćw.5

Ćw.6

Ćw.1

3 zajęcia

Ćw.3

Ćw.4

Ćw.5

Ćw.6

Ćw.1

Ćw.2

4 zajęcia

Ćw.4

Ćw.5

Ćw.6

Ćw.1

Ćw.2

Ćw.3

5 zajęcia

Ćw.5

Ćw.6

Ćw.1

Ćw.2

Ćw.3

Ćw.4

6 zajęcia

Ćw.6

Ćw.1

Ćw.2

Ćw.3

Ćw.4

Ćw.5

Termin poprawkowy

 

  

Wykaz tematów ćwiczeń laboratoryjnych prowadzonych
dla
studentów studiów niestacjonarnych Wydziału Inżynierii Produkcji – semestr letni 2017r.

Laboratorium podstaw elektrotechniki i elektroniki (POELE)

Ćw.1. - Pomiary oscyloskopowe, generatory

Ćw.2. - Badanie ochrony przeciwporażeniowej

Ćw.3. - Badanie silnika indukcyjnego 3 –fazowego metodą klasyczną

Ćw.4. - Badanie wzmacniacza operacyjnego

 

Zajęcia odbywają się w Gmachu Elektrycznym, Kl.”C”, p.1