Wykaz tematów ćwiczeń laboratoryjnych prowadzonych 
dla
studentów studiów stacjonarnych Wydziału Zarządzania – semestr letni 2015r.


 

Laboratorium Podstaw elektroenergetyki - czwartek godz. 12.15

Ćw.1. - Pomiary mocy w obwodach DC i AC

Ćw.2. - Pomiary energii elektrycznej

Ćw.3. - Badania laboratoryjne modelu podsystemu przesyłowo-rozdzielczego SEE

Ćw.4. - Badanie parametrów jakości energii elektrycznej

Ćw.5. - Badanie odbiorników energii elektrycznej

Ćw.6. - Aparatura łączeniowa

 

Zajęcia odbywają się w Gmachu Elektrycznym, Kl.”C”, p.1

Procedura wykonywania ćwiczeń przez 6 zespołów:

Data.

Z1

Z2

Z3

Z4

Z5

Z6

1 zajęcia

Ćw.1

Ćw.2

Ćw.3

Ćw.4

Ćw.5

Ćw.6

2 zajęcia

Ćw.2

Ćw.3

Ćw.4

Ćw.5

Ćw.6

Ćw.1

3 zajęcia

Ćw.3

Ćw.4

Ćw.5

Ćw.6

Ćw.1

Ćw.2

4 zajęcia

Ćw.4

Ćw.5

Ćw.6

Ćw.1

Ćw.2

Ćw.3

5 zajęcia

Ćw.5

Ćw.6

Ćw.1

Ćw.2

Ćw.3

Ćw.4

6 zajęcia

Ćw.6

Ćw.1

Ćw.2

Ćw.3

Ćw.4

Ćw.5

Termin poprawkowy