90 LAT NAUCZANIA

TRAKCJI ELEKTRYCZNEJ
w POLITECHNICE WARSZAWSKIEJ

- OD TRAMWAJÓW DO METRA
I SZYBKIEJ KOLEI


 

KONFERENCJA NAUKOWA

Politechnika Warszawska

Warszawa, 24 września 2010

 

Trakcja elektryczna jako specjalność elektrotechniki wyodrębniona została w Politechnice Warszawskiej już w semestrze zimowym 1919/1920. Jeszcze przed powstaniem Wydziału Elektrycznego prof. Roman Podoski rozpoczął wykłady o tramwajach i kolejach elektrycznych. Dydaktykę i naukę w tym zakresie kontynuował w latach późniejszych prof. Jan Podoski, syn Romana, dziekan Wydziału Elektrycznego i doktor h.c. Politechniki Warszawskiej.

Z okazji 90 rocznicy tego wydarzenia Instytut Maszyn Elektrycznych, w którego strukturze znajduje się Zakład Trakcji Elektrycznej, organizuje Konferencję
90 LAT TRAKCJI ELEKTRYCZNEJ W POLITECHNICE WARSZAWSKIEJ
- OD TRAMWAJÓW DO METRA I SZYBKIEJ KOLEI

Sesja plenarna odbędzie się w Małej Auli w Gmachu Głównym PW w dniu 24 września 2010r. (piątek) w godzinach 10.30-15.30

Przewidywany jest okolicznościowy program towarzyszący, w tym m. in. wizyta w laboratorium Zakładu Trakcji Elektrycznej oraz spotkanie pracowników PW i absolwentów.

 

Patronat Honorowy

 

JM. Rektor Politechniki Warszawskiej

 Włodzimierz Kurnik

 

Prezes PKP SA

 Andrzej Wach

 

Komitet Honorowy

 Jerzy Bajkowski      - Dziekan Wydział SiMR PW

 Tomasz Bednarkiewicz - Prezes Elester PKP Sp. z o.o.

 Jacek Faltynowicz   - Prezes ELEKTROBUDOWA SA

 Krzysztof Karos   - Prezes Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.

 Jerzy Lejk     - Prezes Metro Warszawskie Sp. z o.o.

 Ryszard Matusiak - Politechnika Warszawska

 Andrzej Pochanke - Kierownik Zakład Trakcji Elektrycznej IME PW

 Maciej Radziwiłł -   Prezes Trakcja Polska S.A.

 Tadeusz Skobel   - Prezes PKP Energetyka S.A.

 Wiesław Seruga  - Przew. Sekcja Trakcji Elektrycznej Komitet Elektrotechniki PAN

  Włodzimierz Stawecki - Dyrektor Instytut Pojazdów Szynowych Tabor

  Zbigniew Szafrański - Prezes PKP PLK SA

 Adam Szeląg   - Dyrektor Instytut Maszyn Elektrycznych PW

  Roman Ślósarski   - Vice Prezes KOLPROJEKT Sp. z o.o.

 Wojciech Wawrzyński - Dziekan Wydział Transportu PW

 Stanisław Wincenciak - Dziekan Wydział Elektryczny PW

 

Komitet Organizacyjny

 Mirosław Lewandowski - ZTE IME PW

 Jerzy Baranowski - Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół PW

 Jerzy Freliszka - KOLPROJEKT

 Paweł Koroblowski - PKP Energetyka S.A.

 Dariusz Mańkowski - Trakcja Polska S.A.

 Kazimierz Woźniak - PKP PLK S.A.

 Radosław Burak-Romanowski - ZTE IME PW

 Zbigniew Drążek - ZTE IME PW

 Tadeusz Maciołek - ZTE IME PW

 Marek Patoka - ZTE IME PW

 Andrzej Szajewski - ZTE IME PW

 Mirosław Urbański - ZTE IME PW

 
 SPONSORZY:

 Politechnika Warszawska

  PKP Energetyka S.A.

  Trakcja Polska S.A.

 ELEKTROBUDOWA SA

  PKP PLK S.A.

  Metro Warszawskie

  Tramwaje Warszawskie

 Instytut Pojazdów Szynowych Tabor

 Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA

 SYSTRA S.A.

 AARSLEFF Sp. z o.o.

 logo konferencji