Jedenasta Międzynarodowa Konferencja

"Modern Electric Traction"

Warszawa, 10-12 października 2013

 

logo met2013

 

 ZAPROSZENIE MET'2013 pobierz 

 

Pragniemy zaprosić Państwa do wzięcia udziału w Jedenastej Międzynarodowej Konferencji MET' 2013 

now trakcja elektryczna v2

 

Konferencja MET' 2013  stanowić będzie okazję dla specjalistów zajmujących się zelektryfikowanym transportem do przedstawienia referatów oraz  wyników prac omawiających aktualne trendy rozwojowe, osiągnięcia i problemy z zakresu techniki transportu elektrycznego na naszym kontynencie.        

Konferencja stanowi kolejne z cyklu organizowanych co dwa lata spotkań naukowców, inżynierów specjalistów, menadżerów i przedstawicieli różnych instytucji pracujących na rzecz trakcji elektrycznej, umożliwia dyskusję nad rolą przyjaznych dla środowiska systemów transportu elektrycznego w procesie zrównoważonego rozwoju i integracji Europy. 

Głównym organizatorem Konferencji jest Zakład Trakcji Elektrycznej Politechniki Warszawskiej a współorganizatorami Katedra Inżynierii Elektrycznej Transportu Politechniki Gdańskiej i Instytut Elektrotechniki.  

Mamy nadzieję, że w trakcie Konferencji, której wstępny program obejmuje otwarcie w Politechnice Warszawskiej 10 X o godz. 11.00 w Małej Auli, Gmach Główny PW, Pl.Politechniki 1, a dalsze obrady w ośrodku podwarszawskim (10-12 X 2013 w Hotelu OSSA Congress w miejscowości Ossa 10km od Rawy Mazowieckiej, organizatorzy zapewniają transport z Warszawy w dniu 10 X po Sesji Plenarnej oraz powrót do Warszawy w dniu 12X), uda nam się stworzyć odpowiednią atmosferę dla spotkania koleżeńskiego specjalistów, menadżerów i przedstawicieli różnych instytucji oraz  przedyskutowania roli przyjaznych dla środowiska systemów transportu elektrycznego w procesie integracji  Europy. 

Przewidziane są imprezy towarzyszące.

Informacje o tej oraz poprzednich konferencjach MET dostępne są pod adresem: 

http://www.ztu.ime.pw.edu.pl