met2005


TEMATYKA KONFERENCJI MET'2005:

1. Modelowanie i symulacja systemów trakcji elektrycznej

2. Systemy elektromechaniczne w transporcie

3. Automatyka, sterowanie pojazdami i urządzeniami infrastruktury

4. Kompatybilnośœć w systemach trakcji elektrycznej

5. Zelektryfikowany transport w zintegrowanej Europie - problemu techniczne, finansowe i ekologiczne