baner glowny

 


 

 

Tematyka Konferencji MET'2007

1. Modelowanie i symulacja systemów trakcji elektrycznej

2. Systemy elektromechaniczne w transporcie

3. Automatyka i sterowanie pojazdami i urzšdzeniami infrastruktury

4. Kompatybilnoœć w systemach trakcji elektrycznej

5. Zelektryfikowany transport w zintegrowanej Europie - problemy techniczne, ekologiczne i organizacyjne

 

Program Konferencji MET'2007