IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa

MET'2009

Modern Electric Traction
-Nowoczesna Trakcja Elektryczna

24-26 wrzesień 2009 Gdańsk


          Po raz dziewiąty – w tym po raz drugi w Gdańsku – w dniach 24 - 26 odbyła się kolejna, IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa MET’ 2009 „Modern Electric Traction - Nowoczesna Trakcja Elektryczna”, która zorganizowana została przez Katedrę Inżynierii Elektrycznej Transportu Politechniki Gdańskiej przy współpracy z Zakładem Trakcji Elektrycznej Politechniki Warszawskiej, Komitetem Elektrotechniki Sekcji Trakcji Elektrycznej PAN, Warszawskim Oddziałem IET (d. Institute of Electrical Engineering), Instytutem Elektrotechniki i Centrum Naukowo-Technicznym Kolejnictwa.