X Międzynarodowa Konferencja MET'2011


"Nowoczesna Trakcja Elektryczna - Racjonalizacja zużycia energii w transporcie szynowym"
Poznań 29.09 - 01.10.2011


panorama1

X Międzynarodowa Konferencja MET'11 ("Nowoczesna Trakcja Elektryczna - Racjonalizacja zużycia energii w transporcie szynowym"; X International Conference "Modern Electrical Traction - Rationalization of energy consumption in rail transport") zorganizowana została przez Instytut Pojazdów Szynowych „Tabor” w Poznaniu przy współudziale dwóch wydziałów Politechniki Poznańskiej: Elektrycznego oraz Maszyn Roboczych i Transportu. Rozpoczęła się rano w dniu 29.09 w Centrum Wykładowo – Konferencyjnym Politechniki i kontynuowana była ośrodku „Delicjusz” w Rosnówku pod Poznaniem do 1.10.2011r.
Uczestniczyło w niej ponad 150 osób: przedstawicieli uczelni i instytutów badawczych, przemysłu taboru szynowego i przewoźników, organizacji technicznych oraz mediów.