pwSeminarium Naukowo - Techniczne

"System 25kV 50Hz - wymagania i wytyczne"

Warszawa, 27 maja 2009


Politechnika Warszawska

Instytut Maszyn Elektrycznych

Zakład Trakcji Elektrycznej

 

27 maja 2009 zorganizowano Seminarium Naukowo-Techniczne, którego tematyka poświęcowna była systemowi zasilania 25kV 50Hz w trakcji elektrycznej. Seminarium odbyło się na terenie Politechniki Warszawskiej w Gmachu Starej Kotłowni - sala 4,5 w godz.11-16

Program seminatrium:

11.00 - Inicjatywa wdrożeniowa systemu zasilania 25 kV AC w odpowiedzi na nowe wyzwania stojące przed polskim kolejnictwem

Mgr inż. Halina Sikorska - Biuro Energetyki PKP PLK S.A.

11.20 - Rozwiązania systemu 25kV 50Hz - podstawowe układy i parametry techniczne

Prof. dr hab. inż. Adam Szeląg - Politechnika Warszawska

12.00 - Sieci trakcyjne systemy 25kV 50Hz

Dr inż. Tadeusz Maciołek - Politechnika Warszawska

Dr inż. Paweł Koroblowski - PKP Energetyka S.A.

12.30 - Obwody główne oraz wyposażenie podstacji i kabin systemu 25kV 50Hz

Mgr inż. Jerzy Freliszka - CBP-BBK Kolprojekt

Mgr inż. Wiesław Niemyski - CBP-BBK Kolprojekt

13.00 - Przerwa kawowa

13.15 - Sieć powrotna oraz zagadnienia bezpieczeństwa w systemie 25kV 50Hz

Mgr inż. Radosław Burak-Romanowski - PKP PLK S.A./Politechnika Warszawska

13.45 - Przepisy oraz warunki odbioru i eksploatacji systemu 25kV 50Hz

Mgr inż. Jarosław Boratyński - PKP Energetyka S.A.

14.15 - Projektowanie systemu 25kV 50Hz

Prof. dr hab. inż. Adam Szeląg - Politechnika Warszawska

14.45 - Dyskusja

15.15 - Zakończenie obrad

15.30 - Obiad