logo nowe 100pxlPOLITECHNIKA WARSZAWSKA

Wydział Elektryczny

Instytut Maszyn Elektrycznych

ZAKŁAD TRAKCJI ELEKTRYCZNEJ

 

STUDIA PODYPLOMOWE  2013

 

"Zasilanie sieciowe pojazdów trakcyjnych"


Zakład Trakcji Elektrycznej Instytutu Maszyn Elektrycznych - Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej organizuje kolejną edycję studiów podyplomowych, prowadzonych jako dwusemestralne studia niestacjonarne. Studia przewidziane są dla magistrów inżynierów i inżynierów oraz osób posiadających stopień licencjata, zatrudnionych w: kolejnictwie, transporcie, miejskim, metrze, bądź pracujących w przedsiębiorstwach zajmujących się zagadnieniami zasilania elektroenergetycznego, elektrycznych pojazdów trakcyjnych w zakresie projektowania, eksploatacji i budowy. Studia obejmują zagadnienia związane z systemem zasilania trakcji elektrycznej sieciowej. Szczególny nacisk położony jest na sieci trakcyjne kolejowe, tramwajowe zarówno prądu stałego, jak i przemiennego. Obejmują zagadnienia techniczne, konstrukcyjne, eksploatacyjne jak również unormowania prawne polskie i europejskie. W trakcie studiów przewidziane są również zajęcia projektowe ze specjalistami.