System ETCS a zużycie energii

 


Seminarium w Zakładzie Trakcji Elektrycznej Politechniki Warszawskiej GE Kl.C pok.506

Autor mgr inż. Włodzimierz Jefimowski

Wdrożenie systemu sterowania ruchem kolejowym ETCS ma wpływ na zużycie energii elektrycznej, szczególnie w przypadku wyposażenia pojazdów w możliwość hamowania odzyskowego.

System pozwala na zwiększenie przepustowości linii kolejowej, w stosunku do tradycyjnych systemów sterowania ruchem kolejowym. Gęsty ruch pozwala na efektywniejsze wykorzystanie hamowania odzyskowego, szczególnie w obrębie węzłów kolejowych, gdzie pociągi zatrzymują się na stacjach i skrzyżowaniach linii. W zależności od rodzaju systemu ETCS może byś oparty na stałych lub ruchomych odcinkach blokowych. Największa przepustowość może być osiągnięta w systemie ETCS Poziomu 3 – z ruchomymi odcinkami blokowymi. Dzięki wyższej przepustowości linii istnieje większa swoboda przy układaniu rozkładu jazdy. Umożliwia to również ułożenie rozkładu jazdy z uwzględnieniem wykorzystania hamowania odzyskowego.

Kompresja ruchu pociągu w systemie ETCS:

ruch pociagow 1

Na dużych stacjach kolejowych, przy konwencjonalnych systemach srk. faktyczna długość odcinków blokowych jest znacznie większa niż wynika to z faktycznych parametrów pociągów. W systemie ETCS (Poziom 1 i 2) ich długości można znacznie skrócić, dzięki zastosowaniu balis, przekazujących informację do pociągu na temat zajętości torów w sposób automatyczny. Dzięki temu można zwiększyć przepustowość węzłów kolejowych.

Na rysunku poniżej przedstawiono przykład optymalizacji odcinków blokowych z dodaniem odcinków blokowych systemu ETCS.

ruch pociagow 2