POLITECHNIKA WARSZAWSKAlogo nowe 100pxl

Wydział Elektryczny

Instytut Maszyn Elektrycznych

ZAKŁAD TRAKCJI ELEKTRYCZNEJ

 

"Nowoczesny, ekologiczny i energooszczędny transport zelektryfikowany"

 


Zakład Trakcji Elektrycznej Instytutu Maszyn Elektrycznych - Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej organizuje kolejną edycję studiów podyplomowych, prowadzonych jako dwusemestralne studia niestacjonarne. Studium adresowane jest do osób zajmujących się zagadnieniami nowoczesnego transportu szynowego w szczególności rozwiązaniami w zakresie: konstrukcji pojazdów elektrycznych, układów napędowych i ich sterowania, elektroenergetyki trakcyjnej (sieci i podstacje), oszczędności energii oraz aspektów ekologicznych transportu elektrycznego.

 

Zajęcia będą się odbywały na Wydziale Elektrycznym PW, w ustalonych terminach zjazdów, co dwa tygodnie (piątek godz. 16.15-20.55, sobota godz. 8.15-17.05 z przerwą 13°°-14°°). Rozpoczęcie zajęć nastąpi w październiku 2012r. W semestrze zimowym roku akademickiego 2012/2013 odbędzie się 7, w semestrze letnim roku akademickiego 2012/2013 odbędzie się 5 zjazdów. Zakończenie studium przewidziane jest na czerwiec 2013 roku.


 Zakres Studiów (wykłady, laboratoria, projekty) obejmuje m. in. tematy:

  • Teoria trakcji elektrycznej
  • Energooszczędne silniki elektryczne w pojazdach trakcyjnych
  • Elektroenergetyka transportu szynowego
  • Aparatura podstacji trakcyjnych
  • Sieci trakcyjne i odbiór prądu
  • Nowoczesne przekształtniki i napędy pojazdów trakcyjnych
  • Efektywność finansowa i ekonomiczna inwestycji w transporcie zelektryfikowanym
  • Zagadnienia bezpieczeństwa w zelektryfikowanym transporcie szynowym
  • Normalizacja, certyfikacja i wymagania UE w zelektryfikowanym transporcie
  • Ekologiczne aspekty konstrukcji i eksploatacji systemów zelektryfikowanego transportu