Met2007 plakat m

"SYMULACJA I POMIARY JAKOŚCI ENERGII W SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ZASILAJĄCEJ PROSTOWNIKOWE PODSTACJE TRAKCYJNE"


 

Autorzy

Adam Szeląg - Politechnika Warszawska, Instytut Maszyn Elektrycznych, Zakład Trakcji Elektrycznej

Zbigniew Drążek - Politechnika Warszawska, Instytut Maszyn Elektrycznych, Zakład Trakcji Elektrycznej

Paweł Jankowski - Politechnika Warszawska, Instytut Maszyn Elektrycznych, Zakład Trakcji Elektrycznej

Marek Targielski - Studenckie Koło Trakcji Elektrycznej, Politechnika Warszawska

 

Abstract

Simulation and measurements of energy quality in ac network supplying traction rectifier substations.Energy quality makes a significant problem in power network supplying non-linear and dynamic loads as traction substations.
The paper presents a problem of application of modelling and simulation tools for analysis of disturbing influence of a traction substation on supplying lines. A complex model using a specialized simulation tool has been developed, include:
AC power supply system with HV/MV transformer, MV lines, traction transformers andtraction rectifiers, DC load. Using the model different operational states have been analyzed taking into account: voltage distortion and symmetry or asymmetry of supplying AC voltage, 6-pulse or 12-pulse rectifiers. Results of a study case analysis of two traction substations supplied from the same grid are presented in the paper, compared with measurements undertaken in real conditions and limits imposed by PN-EN 50160 standard and discussed.

 

Artykuł czytaj filetype pdf

 

Literatura

[1.] Altus J., Novak M., Otcenasova A., M. Pokorny, Szelag A. – “Quality parameters of electricity supplied to electric railways. Scientific Letters of the University of Żilina -Communications”, No 2-3/2001
[2.] „Analiza oddziaływania podstacji trakcyjnej prądu stałego na zasilający system elektroenergetyczny w warunkach zmienności obciążeń” Grant Rektorski dla Studenckiego Koła Trakcji Elektrycznej (503/G/1043/0668/006), Politechnika Warszawska, 2006
[3.] European Standard EN 50160: “Voltage characteristics o electricity supplied by public distribution. 1994”. (tłumaczenie: PN-EN 50160)
[4.] Norma PN-EN 61000-2-4:1997 “Kompatybilność elektromagnetyczna, Środowisko. Poziomy kompatybilności dotyczące zaburzeń przewodzonych małej częstotliwości w sieciach zakładów przemysłowych.”
[5.] “Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2004r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci elektroenergetycznych, obrotu energią elektryczną, świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców.”
[6.] Szeląg A. – „Kryteria, standardy techniczne oraz zagadnienia jakości energii elektrycznej w projektowaniu układów zasilania elektroenergetyki kolejowej systemu 3kV.” Technika Transportu Szynowego nr 12/2000
[7.] Szeląg A., Mierzejewski A.- “Modelling and verification of simulation results in computeraided analysis of electric traction systems”. VII International Conference „Computer in Railways" Organized by Wessex Institute of Technology, COMPRAIL’2000. 11-13 IX,2000, Bologna
[8.] Szeląg A., Ziemba P. – „Modelowanie i badania symulacyjne zespołu prostownikowego z transformacją jednostopniową 110/3kV DC.” IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa z zakresu Trakcji Elektrycznej SEMTRAK'2000, Zakopane, M28-20 IX 2000