Konferencja Naukowo-Techniczna

"Problematyka ochrony zwierząt w aspekcie bezpieczeństwa ruchu pociągów na zelektryfikowanych liniach magistralnych PKP"

Politechnika Warszawska

26 listopada 2009 roku


 

Organizatorzy Konferencji:

 • Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny Instytut Maszyn Elektrycznych
 • PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

 

Patronat Honorowy

 • Rektor Politechniki Warszawskiej

Prof. dr hab. Włodzimierz Kurnik

 • Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego

Prof. dr hab. Alojzy Szymanski

 • Prezes PKP Polskie Linie Kolejowe

Mgr inż. Zbigniew Szafranski

 • Przewodniczący Sekcji Trakcji Elektrycznej Komitetu Elektrotechniki Polskiej Akademii Nauk

Prof. dr hab. Wiesław Seruga

 • Prezes Urzędu Transportu Kolejowego

Mgr inż. Wiesław Jarosiewicz

 

Komitet programowo-naukowy:

 • Prof. nzw. dr hab. Adam Szeląg - Dyrektor Instytutu Maszyn Elektrycznych PW
 • Dr inż. Marek Pawlik - Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Strategii i rozwoju PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
 • Prof. nzw. dr hab. Michał Wasilewski - Kierownik Zakładu Zoologii Leśnej i Łowiectwa , Wydział Leśny SGGW
 • Prof. nzw. dr hab. Joanna Werka - Zakład Zoologii Leśnej i Łowiectwa, Wydział Leśny SGGW
 • Dr inż. Andrzej Żurkowski - Dyrektor Centrum Naukowo-Technicznego Kolejnictwa
 • Prof. dr hab. Ewa Symonides - Wydział Biologii Uniwersytet Warszawski
 • Prof. nzw. dr hab. Małgorzata Wierzbicka - Wydział Biologii Uniwersytet Warszawski
 • Prof. nzw. dr hab. Andrzej Czerniak - Katedra Inżynierii Leśnej, Wydział Leśny Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

Komitet organizacyjny:

 • Dr inż. Mirosław Lewandowski - Instytut Maszyn Elekrycznych Wydział elektryczny PW
 • Dr inż. Tadeusz Maciłek - Instytut Maszyn Elekrycznych Wydział elektryczny PW
 • Mgr inż. Piotr Borys - Dyrektor Biura Studiów i Ochrony Środowiska PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
 • Mgr Karolina Jasińska - Zakład Zoologii Leśnej i Łowiectwa Wydział Leśny SGGW
 • Mgr inż. Marek Stolarski - NEEL Sp. z o.o.