"Oddziaływanie trakcji elektrycznej na infrastrukturę techniczną i otoczenie"

 

1 strona ASz

 


 

Materiały z wystąpienia - Dr hab. inż. Adama Szeląga Prof. PW

Plan wystąpienia:

1.Ekologiczne zalety zelektryfikowanego transportu

2.Porównanie trakcja spalinowa-trakcja elektryczna

   (zużycie energii, oddziaływanie na środowisko, koszty)

3.Oddziaływanie zelektryfikowanej linii kolejowej na środowisko

   (budowa, modernizacja, eksploatacja)

4.Podsumowanie

 

Materiały z wystąpienia filetype pdf