Studia Podyplomowe 2019 Informacje

                 Studia podyplomowe w zakresie Trakcji Elektrycznej rok akademicki 2019-2020.

         Elektroenergetyka Trakcji Elektrycznej      

 

Organizator

Wydział Elektryczny - Instytutu Elektroenergetyki - Zakład Trakcji Elektrycznej

 

Adres

Instytutu Elektroenergetyki

00-662 Warszawa,

ul. Koszykowa 75
tel.: (22) 234 7255

Strona www

http://ztu.ime.pw.edu.pl

Kierownik

Dr hab. inż. Tadeusz Maciołek

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

tel.: (22) 234 7344, (22) 234 7551

INFORMACJE

Zakład Trakcji Elektrycznej Instytutu Elektroenergetyki - Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej uruchamia kolejną edycję studiów podyplomowych, prowadzonych jako dwusemestralne studia niestacjonarne. Studia przewidziane są dla magistrów inżynierów i inżynierów oraz osób posiadających stopień licencjata, zatrudnionych w: transporcie, miejskim, metrze, kolejnictwie, bądź pracujących w przedsiębiorstwach zajmujących się zagadnieniami zasilania elektroenergetycznego, elektrycznych pojazdów trakcyjnych w zakresie projektowania, eksploatacji i budowy. Studia obejmują zagadnienia związane z systemem zasilania trakcji elektrycznej sieciowej. Szczególny nacisk położony jest na zasilanie trakcyjne tramwajowe, kolejowe, prądu stałego jak i przemiennego. Obejmują zagadnienia techniczne, konstrukcyjne, eksploatacyjne jak również unormowania prawne polskie i europejskie. W trakcie studiów przewidziane są również zajęcia projektowe ze specjalistami.

Tematyka studiów  (wykłady, laboratoria, projekty):

  • Teoria trakcji elektrycznej
  • Zasilanie elektroenergetyczne systemów trakcyjnych i aparatura podstacji trakcyjnych
  • Sieci trakcyjne i odbieraki
  • Obwody główne nowoczesnych pojazdów trakcyjnych
  • Bezpieczeństwo i oddziaływanie zelektryfikowanego transportu szynoweg
  • Normy i wymagania dla podsystemu energia

 Prowadzący zajęcia

Zajęcia prowadzone będą przez pracowników Politechniki Warszawskiej, jak i fachowców praktyków z wielu przedsiębiorstw, między innymi:

Prof. dr hab. inż. Adam Szeląg

Dr hab. inż. Tadeusz Maciołek

Dr hab. inż. Mirosław Lewandowski prof. PW

Dr inż. Zbigniew Drążek

Dr inż. Marek Pawlik

Dr inż. Włodzimierz Jefimowski

Dr inż. Maciej Wieczorek

Mgr inż. Anatolij Nikitenko

Mgr inż. Mirosław Urbański

Mgr inż. Radosław Burak-Romanowski

Mgr inż. Jacek Zgiep

Mgr inż. Marek Kaniewski

Informacje organizacyjne

Zajęcia będą się odbywały na Wydziale Elektrycznym PW, w ustalonych terminach zjazdów (piątek po południu - sobota). Rozpoczęcie zajęć nastąpi w październiku 2019 r. W semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020 odbędzie się 6 zjazdów, w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 odbędzie się 7 zjazdów – ostatni zjazd egzaminacyjny.

Zakończenie studium przewidziane jest na czerwiec / wrzesień 2020 roku.

Czas trwania studiów

2 semestry

Zasady naboru

- posiadanie tytułu magistra inżyniera, magistra, inżyniera lub licencjata

- zarejestrowanie się w systemie rekrutacyjnym Politechniki Warszawskiej na stronie https://rekrutacja.pw.edu.pl/index/welcome
- złożenie oświadczenia o ponoszeniu opłat za studia w przewidzianych terminach (osoba prywatna lub pracodawca)
Rekrutacja prowadzona będzie na podstawie kolejności złożonych dokumentów. Warunkiem otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie kolejnych semestrów studium podyplomowego oraz zdanie egzaminu końcowego.
Decyzję o przyjęciu na studia podyplomowe słuchacz otrzymuje po wniesieniu opłaty w wysokości 7700 zł którą należy uiścić do dnia 30 września 2019 r. Istnieje możliwość, po uprzednim złożeniu oświadczenia przez kandydata oraz uzyskania zgody Kierownika Studiów, wniesienia opłaty w dwóch ratach. W tym celu należy złożyć zobowiązanie o wpłacie drugiej raty w obowiązującym terminie. Rata pierwsza 3850 zł, termin wpłaty jw., rata druga 3850 zł, termin wpłaty do 15 lutego 2020 r. Wpłata powinna wpłynąć na rachunek Politechniki Warszawskiej zgodny z numerem przedstawionym w trakcie rejestracji poprzez portal dla kandydatów na studia, z dopiskiem - Studia Podyplomowe Elektroenergetyka Trakcji Elektrycznej

Opłaty   7700 zł

Termin zgłoszeń do 20 września poprzez portal rejestracyjny

https://www.pw.edu.pl/Kandydaci/Studia-podyplomowe/Rekrutacja-na-studia-podyplomowe  

zapisy

https://www.zapisy.pw.edu.pl/pdp

 

W celu rozpoczęcia procedury przyjęcia na studia proszę o wypełnienie Wniosku i Ankiety (dwie pierwsze części). Podpisany Wniosek, Ankietę proszę wraz z kopią Dyplomu Ukończenia Studiów (oryginał dyplomu do okazania w późniejszym terminie) proszę przesłać na adres  

 

Instytutu Elektroenergetyki Politechnika Warszawska

(Dr hab. inż. Tadeusz Maciołek SP)

ul. Koszykowa 75

00-662 Warszawa

 

lub dostarczyć do Sekretariat Instytutu Elektroenergetyki w Gmachu Mechaniki pok.5 tel 222347255 na terenie Głównym Politechniki Warszawskiej (z oryginałem dyplomu do wglądu)

 

Dodatkowe informacje

Uruchomienie studiów podyplomowych nastąpi wówczas jeśli zgłosi się minimum 16 uczestników.